Privacy policy

Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk informeren hoe en waarom wij uw gegevens verwerken.
Wij trachten deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met de privacyregelgeving conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie zijn wij?

Auto Safety Glass nv
Regenbooglaan 6
3600 Genk (Zwartberg)
BE0435.413.105
info@autoglas-asg.be

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens via ons contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw boodschap
 • IP-adres
 • Tijdstip van verzenden

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens via ons formulier voor een prijsofferte:

 • Automerk + model
 • Bouwjaar
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Tijdstip van verzenden
Samenwerkingen

Indien u klant bij ons bent slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Zonder de verwerking van deze gegevens is het immers niet mogelijk om een beroep te doen op onze dienstverlening.

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Overmaken aan derden

Enkel indien het echt nodig is voor onze dienstverlening geven we uw gegevens door aan andere partijen. Het kan dan gaan over deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons.
Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens, met inbegrip de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Bewaarperiode

Indien u een vraag stelt via ons contactformulier houden wij uw gegevens maximum één jaar bij.  
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
 • een e-mail te verzenden naar bovenstaand e-mailadres
Direct marketing

U heeft het recht u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: 02 274 48 00
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be

Tot slot

Het kan zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt in functie van aangepast regelgeving. Bekijk regelmatig de meest recente versie op deze pagina.